studnie-wodomierzowe.pl

        Podstawowym profilem działalności firmy Aviatech jest produkcja studzienek wodomierzowych umożliwiających odczyt wskazań wodomierza poza posesją. Poniżej przedstawiamy wyroby naszej firmy.

Studnia wodomierzowa 1200 mm - 420 zł brutto

Opis zdjecia, a w nim wa?ne dla nas s3owa kluczowe

- Całkowita wysokość studni: 1200 mm
- Średnica wewnętrzna studni: 380 mm

- Średnica włazu: 400 mm
- Wysokość izolacji: 700 mm
- Studnia przeznaczona do montażu wodomierza DN15/20
- Korek izolacyjny: styropian
- Właz studni: tworzywo, klasa A15 zgodnie z normą EN-124 (na życzenie właz żeliwny - dopłata 20 zł)
- Płaszcz ocieplający: pianka poliuretanowa
- Wszystkie elementy studni odporne na korozje

studnia wodomierzowa 1500 mm - 490 zł brutto

Opis zdjecia, a w nim wa?ne dla nas s3owa kluczowe

 

- Całkowita wysokość studni: 1500 mm
- Średnica wewnętrzna studni: 380 mm
- Średnica włazu: 400 mm
- Wysokość izolacji: 700 mm
- Studnia przeznaczona do montażu wodomierza DN15/20
- Korek izolacyjny: styropian
- Właz studni: tworzywo, klasa A15 zgodnie z normą EN-124 (na życzenie właz żeliwny - dopłata 20 zł)
- Płaszcz ocieplający: pianka poliuretanowa
- Wszystkie elementy studni odporne na korozje

Zalety studni:

» Nie zamarza, utrzymuje dodatnią temperaturę w okolicy wodomierza - posiada izolację cieplną
» Wykorzystanie geotermiki ziemi
» Odczyt licznika bez wchodzenia do studni
» Możliwość montażu w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych - wodomierz umiejscowiony jest 30cm pod pokrywą
» Brak oddziaływania sił wyporu (ma miejsce przy studniach hermetycznych)
» Brak elementów ruchomych (np. węże) będących newralgicznymi punktami urządzenia
» Lekka konstrukcja - umożliwia łatwy transport i montaż przez jednego pracownika
» Poprawia warunki pracy i obsługi
» Zapewnia bezpieczeństwo abonenta

zestaw wodomierzowy ECO - 105 zł brutto

Opis zdjecia, a w nim wa?ne dla nas s3owa kluczowe

- Śrubunek wodomierza - 1 kpl.
- Zawór odcinający kulowy - 2 szt.
- Kolano nyplowe ocynk - 2 szt.
- Złączka PE 32x3/4 - 2 szt.
- Dopłata za wodomierz - 65.00 zł brutto
 

zestaw wodomierzowy standard - 130 zł brutto

Opis zdjecia, a w nim wa?ne dla nas s3owa kluczowe

- Śrubunek wodomierza - 1 kpl.
- Zawór odcinający kulowy - 2 szt.
- Kolano nyplowe ocynk - 2 szt.
- Złączka PE 32x3/4 - 2 szt.
- Zawór antyskażeniowy  - 1 szt.
- Dopłata za wodomierz - 65.00 zł brutto